Oświetlenie przeszkodowe

1
2402

Oświetlenie przeszkodowe zapewnia widoczność wysokich obiektów z dużych odległości, dlatego odgrywa znaczącą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Znaczenie mają tu nie tylko intensywność światła, ale także kolor i rodzaj (stałe, migające). Ze względu na to, że instaluje się je na zewnątrz i na dużych wysokościach, muszą jednocześnie spełniać wiele warunków. Co oznaczają poszczególne światła? Co mówią na ich temat przepisy? Tego wszystkiego można się dowiedzieć z niniejszego artykułu.

Przepisy dotyczące oświetlenia przeszkodowego

Oświetlenie przeszkodowe lotnisk
Oświetlenie przeszkodowe lotnisk
Stosowanie oświetlenia przeszkodowego musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami ICAO (International Civil Aviation Organization, Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego). W poszczególnych krajach wydaje się również osobne regulacje. Na przykład w Stanach Zjednoczonych obowiązują jednocześnie przepisy ustanawiane przez FAA (Federal Aviation Administration, Federalną Administrację Lotniczą).

Przeszkody lotnicze

Przeszkody lotnicze to obiekty naziemne, naturalne lub sztuczne, które mogą ze względu na swoją wysokość, rozmiar lub mały kontrast z tłem powodować powstanie zagrożenia w ruchu lotniczym. Takie konstrukcje czy budowle mogą znajdować się w pobliżu lotniska, ale także w każdym innym miejscu.

O jakich obiektach mowa?

Do przeszkód lotniczych zaliczamy między innymi:

 1. Wieże,
 2. Wieżowce,
 3. Mosty,
 4. Maszty,
 5. Kominy,
 6. Anteny,
 7. Wzniosłości terenu.

Poziomy intensywności świateł przeszkodowych

Lampy przeszkodowe małej, średniej i wysokiej intensywności
Lampy przeszkodowe małej, średniej i wysokiej intensywności
W oznaczaniu przeszkód lotniczych stosuje się światła o trzech poziomach intensywności: niskim, średnim i wysokim. Światła o niskiej intensywności służą do oznaczania obiektów, których wysokość sięga 45 metrów. Wyższe budowle, konstrukcje czy obiekty naturalne wymagają oznaczenia przy pomocy świateł o średniej intensywności. Natomiast światła o wysokiej intensywności stosuje się w przypadku obiektów, których nie można oznaczyć poprzez znaki w postaci malowania.

Typy oświetlenia przeszkodowego

W przypadku świateł stosowanych do oznaczania przeszkód w ruchu lotniczym znaczenie ma nie tylko ich intensywność. Dzielimy je dodatkowo na trzy typy: A, B, C. Każdy z nich określa kolor i rodzaj światła.

 1. Oświetlenie przeszkodowe typu A – światło stałe, kolor biały,
 2. Oświetlenie przeszkodowe typu B – światło migające, kolor czerwony,
 3. Oświetlenie przeszkodowe typu C – światło stałe, kolor czerwony.

Zobaczmy teraz, jakie światła stosuje się w przypadku poszczególnych rodzajów przeszkód lotniczych.

Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności

Jeśli wysokość przeszkody lotniczej przekracza 45 metrów, oznacza się ją światłem niskiej intensywności typu A lub B. Oświetlenie typu A wykorzystuje się tam, gdzie oświetlenie typu B mogłoby spowodować oślepienie operatora samolotu. Oba typy oświetlenia służą do oznaczania obiektów znajdujących się na terenie lotniska. Znajdziemy je na wieżach kontroli lotów, radarach, masztach, antenach, kominach, wieżach radiowych i telewizyjnych, wysokich budynkach, mostach, liniach transmisyjnych, turbinach wiatrowych, wysokich budynkach i masztach pomiarowych.

Oświetlenie przeszkodowe średniej intensywności

Przeszkody o dużej powierzchni oraz takie, których wysokość przekracza 45 metrów, oznaczane są oświetleniem przeszkodowym średniej intensywności wszystkich trzech typów: A, B i C. Intensywność emitowanego światła mieści się w przedziale od 2000 cd (kandeli) do 20 000 cd.

Oświetlenie przeszkodowe wysokiej intensywności

Oświetlenie przeszkodowe wysokiej intensywności wykorzystuje się w przypadku obiektów, których wysokość przekracza 150 metrów. Zapewnia ono najlepszą widoczność, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Przykładowe światło wysokiej intensywności błyska 40 razy na minutę i zapewnia intensywność od 2000 cd w ciągu nocy, poprzez 20 000 cd o zmroku, do 270 000 cd w ciągu dnia.

Monitoring i konserwacja

Bezpieczeństwo nawigacji lotniczej wymaga, by sposoby monitorowania oświetlenia przeszkodowego były również poddane odpowiednim przepisom. Oświetlenie takie powinno być wymieniane w momencie, gdy osiągnie 75% swojej żywotności lub też natychmiast po wystąpieniu nieprawidłowości, a także w przypadku pęknięć czy nagromadzonego brudu. Jeśli oświetlenie przeszkodowe nie jest wyposażone w monitoring automatyczny, powinno być poddawane inspekcji co 24 godziny.

Oświetlenie przeszkodowe – praca w trudnych warunkach

Oświetlenie przeszkodowe montowane jest w miejscach, w których panują trudne warunki. Dlatego też powinno ono spełniać szereg wymagań, które zapewnią im długą i niezawodną pracę.

Jakich atutów oczekuje się od oświetlenia przeszkodowego:

 • Trwałości,
 • Niezawodności,
 • Niskiego zużycia energii,
 • Łatwości instalacji,
 • Odporności na skrajne temperatury,
 • Odporności na korozję,
 • Odporności na działanie wiatru,
 • Odporności na uderzenia,
 • Odpowiednio niskiej wagi i wielkości.

Ponadto, ważne jest, by strumień emitowanego światła był stały, bez względu na czynniki zewnętrzne czy czas pracy. Wiele z tych warunków spełnia oświetlenie oparte na technologii LED, dlatego właśnie takie światła najczęściej wykorzystywane są do oświetlania przeszkód lotniczych.

1 KOMENTARZ

 1. Sugeruję zapoznać się również z Polskimi aktami normatywnymi dotyczącymi zgłaszania i oznakowania obiektów uznanych za przeszkody lotnicze. Czy jest to tłumaczenie, czy opracowanie odnośnie Polskich wymagań? Powyżej 150m rozporządzenie inaczej opisuje oświetlenie przeszkodowe niż w artykule. Dodatkowo w przypadku oświetlenia niskiej intensywności brakuje słowa „nie” przekracza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here